Profesjonalna wycena nieruchomości komercyjnych


Wycena wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych i magazynowych) od pojedynczych nieruchomości do dużych portfeli położonych w Polsce, m.in. dla celów:

  • transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości
  • transakcji leasingowych
  • zabezpieczenia kredytów
  • wniesienia aportu do spółki
  • sprawozdań finansowanych oraz księgowych
  • emisji obligacji / prospektów emisyjnych
  • wyceny praw zobowiązaniowych (najem / dzierżawa)

Wycena nieruchomości komercynych – Katowice

Wycena pawilonu handlowego Intermarche w Katowicach wraz z uzbrojeniem, wybrukowanym plac, latarniami i ogrodzenie.

Cel wyceny: zabezpieczenie wierzytelności.
Lokalizacj: Katowice

Wycena nieruchomości – Gliwice

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym wraz z częścią magazynową wraz z uzbrojeniem, wybrukowanym plac, latarniami i ogrodzeniem.

Lokalizacja: Gliwice

Cel wyceny: sprzedaż.

Wycena nieruchomości – Jaworzno

Tutaj już wkrótce znajdą Państwo informacje o wycenie nieruchomości w Jaworznie.

Wycena nieruchomości – Dąbrowa Górnicza

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym. Działka ewidencyjna o powierzchni: 754 m2. W skład nieruchomości wchodzą: budynek biurowy, budynek garażu, uzbrojenie, ogrodzenie, bram wjazdowa, utwardzenie.

Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

Cel wyceny: sprzedaż

Wycena nieruchomości – Siemianowice Śląskie

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym. Nieruchomości jest położona w Siemianowicach Śląskich. Działka ewidencyjna o powierzchni ok. 3.000 m2.

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
Cel wyceny:

Wycena nieruchomości komercyjnej – Zabrze

Przykład wyceny budynku obsługi ruchu turystycznego w Zabrzu przy ul. Karola Miarki:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym:

– wolnostojący

– kondygnacje: 4 nadziemne, 1 podziemna

– technologia wykonania: mieszana (tradycyjna murowana i stalowa)

– powierzchnia użytkowa: 874,45 m2

Lokalizacj: Zabrze
Cel wyceny:

Wycena nieruchomości komercyjnej – Zabrze

Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków (administracyjnego, stacji trafo, produkcyjnego) stanowiących odrębne nieruchomości, działki ewidencyjne o powierzchni: 30.476 m2.

Lokalizacja: Zabrze Mikulczyce
Cel wyceny:

Wycena nieruchomości w Świętochłowicach

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w województwie śląskim, w mieście Świętochłowice, obrębie nr 001 Chropaczów, przy ul. Sztygarskiej

– określenie wartości wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu na Nieruchomości w związku z posadowieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV będącej własnością TAURON
– określenie wartości wynagrodzenia tytułem bezumownego korzystania z Nieruchomości
poprzez posadowienie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV będącej własnością TAURON